Mainittakoon, että olen edistynyt ihmissuhdekatastrofin kehittelyssä merkittävästi.